Vážení čtenáři,

vítáme Vás na našich stránkách věnovaných biblickému pohledu na člověka jako muže a ženu.

Spolek Muži, ženy, bible, z.s. vznikl proto, aby zkoumal a šířil biblický pohled na muže a ženy stvořené k božímu obrazu jako rovnocenné bytosti, které se navzájem doplňují ve svých odlišných rolích.

Jsme motivováni touhou, aby se křesťané v naší zemi nepřizpůsobovali světu v pohledu na role mužů a žen, ale aby zkoumali a aplikovali biblické pravdy, které zjevují krásu a moudrost Božího stvoření a křesťanského života podle učení Ježíše a apoštolů. Tak můžeme být pro svoje okolí solí a světlem. Naše přesvědčení vystihuje Danverské a Nashvillské prohlášení, které najdete na hlavní stránce.

Věříme, že se jedná o klíčovou oblast, protože se přímo dotýká autority Písma a jeho významu pro život církve, křesťanských rodin a jednotlivců. Jsme si vědomi, že jdeme nejen proti proudu světa, ale také mnoha denominací v západním protestantismu. Jít s proudem ale nebývá z dlouhodobého hlediska to nejlepší, vždyť sám Ježíš řekl: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

Naší partnerskou organizací je “Rada pro biblické mužství a ženství” Council on Biblical Manhood and Womanhood (CBMW), která se touto oblastí zabývá na nejvyšší profesionální úrovni již desítky let, viz
https://cbmw.org/

Kéž jsou Vám tyto stránky k prospěchu a požehnání.

Kontaktovat nás můžete na emailu: info@muzizenybible.cz

Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS. , předseda spolku

Muži, ženy, bible, z.s., Diamantová 1908, 511 01 Turnov

IČO: 08728241

Číslo účtu: 2401762283/2010 (Fio banka)