Vážení čtenáři,

vítáme Vás na stránkách věnovaných biblickému pohledu na člověka jako muže a ženu, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu.

V současném světě vládne velká nejistota ohledně toho, kdo je člověk a co to znamená být mužem a ženou. Mnoho mladých lidí touží změnit své pohlaví nebo dokonce pohlavní role úplně odmítají. Objevuje se strach veřejně kritizovat LGBTQ+ ideologii, která proniká i do mnoha církví a jejich světlo se tak stává tmou. Věříme, že Písmo do této situace přináší nadčasové odpovědi, které se ukazují jako moudré, užitečné a stále více aktuální. Máme za cíl vytvořit na těchto stránkách místo, kde zájemce najde dostatečný počet kvalitních informací. Zároveň prohlašujeme, že uznáváme lidskou důstojnost každého člověka, i když některé názory, preference a jednání považujeme za nerozumné, hříšné nebo destruktivní. Křesťanská láska se ale týká všech, protože Ježíš “nepřišel pozvat spravedlivé, ale hříšníky”. Za ty se i my sami považujeme.

Tyto stránky nejsou interaktivní a nedávají čtenářům prostor pro diskuse pod jednotlivými články. Neváhejte nás ale kontaktovat na emailu info@muzizenybible.cz a podělit se s námi o své názory a zkušenosti. Budeme rádi i za Vaše nabídky materiálů ke zveřejnění nebo podněty ke zlepšení. Na každý email Vám rádi odpovíme.

Se srdečným pozdravem a přáním užitku z četby.

Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS.