Vážení čtenáři,

vítáme Vás na našich stránkách věnovaných biblickému pohledu na člověka jako muže a ženu. Jsme motivováni touhou, aby se církev v naší zemi nepřizpůsobovala dnešnímu světu v pohledu na role mužů a žen, ale abychom naopak zkoumali a aplikovali biblické pravdy, které zjevují krásu a moudrost Božího stvoření člověka k Božímu obrazu jako muže a ženy, kteří jsou si rovni ve své hodnotě a vzájemně se doplňují ve své odlišnosti. Tak můžeme být pro svoje okolí solí a světlem. Naše přesvědčení vystihuje Danverské a Nashvillské prohlášení, které najdete na hlavní stránce. Tento pohled se obvykle označuje jako “komplementární” a jeho protipólem je tzv. evangelikální feminismus nebo také “egalitarianismus” (rovnostářství). Prozatím se jedná z velké části o aktivitu autora s podporou několika dalších jednotlivců, především manželky a přátel. Cílem však je postupně vytvořit organizaci, která by se u nás dané problematice věnovala podobně, jako například americká organizace CBMW, viz https://cbmw.org/

Věříme, že se jedná o klíčovou oblast, na které do značné míry závisí budoucnost církve, protože se přímo dotýká autority Písma a jeho významu pro život Církve, křesťanských rodin a jednotlivců. Zároveň jsme si vědomi, že jdeme nejen proti proudu světa, ale také většiny velkých denominací v západním protestantismu. Z krátkodobého hlediska se tato snaha může někomu jevit jako zbytečné vyhledávání sporů. Budoucnost však ukáže, že tomu tak není.

Kéž jsou Vám tyto stránky k prospěchu a požehnání.

Kontaktovat nás můžete na emailu: info@muzizenybible.cz

Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS.