… a děti nosí čáp.

Vždycky mě mrzí, když z úst křesťanů slyším o tom, že některé části Nového zákona dnes již pro nás neplatí, protože “už je jiná doba”. Anebo že novozákonní rady a pokyny jsou psány pouze do určité “specifické situace” a neplatí absolutně. Nejvíce zpochybňovaná je dnes Bible v otázce vztahů mužů a žen, genderových rolí, rodiny, Read More

Pokračování...
Podmíněná a nepodmíněná láska

Miluje nás Bůh bez podmínek? Někteří křesťané odpovědí hlasité „Ano“, jiní důrazně namítnou, „Samozřejmě, že ne!“ Kde je pravda? Pojďme o tom chvíli společně přemýšlet. Začneme u naší zkušenosti s rodičovskou láskou, potom se podíváme do Písma a pak, doufejme, dojdeme k nějakému rozumnému a povzbudivému závěru. Přitom mějme na paměti, že termíny podmíněná a nepodmíněná láska Read More

Pokračování...
Proč o sobě Ježíš nikdy neřekl, že je Bůh? (O křesťanství pro nevěřící, část 5)

Je pravda, že Ježíš nikdy neřekl větu: „Já jsem Bůh.“ Proč tedy křesťané tvrdí, že Bůh je? Není to omyl, výmysl, pozdější dodatek? Pokusím se vám nabídnout několik důvodů, proč je závěr, že Ježíš je Bůh, správný. Obvykle se tyto debaty točí kolem významu určitých konkrétních biblických výroků (veršů), ale my to vezmeme z jiné strany. Read More

Pokračování...
Co znamená „buďte zmužilí“ v 1 K 16, 13?

Denny Burk Při mém posledním kázání na 1 list Korinským jsme narazili na jednu drobnou frázi v 1K 16, 13, která se stala pro některé čtenáře kamenem úrazu: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Tam, kde ekumenická Bible (stejně jako B21) překládá v 1K 16, 13 „buďte stateční“, je v originále použito sloveso „andronizomai“. Read More

Pokračování...
Informace, nebo náhoda aneb o křesťanství pro nevěřící, kapitola 3

„Na počátku nebylo slovo,…“ Tímto prohlášením začala přednáška jednoho německého filosofa na téma „Humanistická evoluce“, kterou jsem měl možnost před nedávnem vyslechnout. Byla to přímá polemika s úvodní větou Janova evangelia: „Na počátku bylo Slovo,…“ Podle evoluční teorie je vše kolem nás dílem náhody, včetně nás samých. Pokud je tomu opravdu tak, neexistuje žádný objektivně daný Read More

Pokračování...
Jsou křesťané nejhorší z lidí? aneb o křesťanství pro nevěřící, kapitola 2

Nedávno jsem slyšel následující námitku jistého ateisty vůči křesťanům: „Vy křesťané jste mnohem horší, než všichni ostatní, protože vy děláte dobro ne pro to, abyste někomu pomohli, ale abyste se sami dostali do nebe. Vůbec vám nejde o druhé, ale jen o vás samotné.“   Zdá se, že tato námitka má svou logiku. Vychází ale Read More

Pokračování...
Ošklivá nevěsta aneb o křesťanství pro nevěřící, kapitola 1

Základní myšlenka křesťanství, kterou tolik nevěřících lidí (celkem pochopitelně) odmítá, je tzv. spasení z milosti nebo také spasení z víry. I já jsem kdysi tímto konceptem pohrdal: Věci přece nemůžou být tak jednoduché! Jestli je něco nebo někdo nad námi, tak si přece jeho přízeň, uznání a duchovní pokrok musíme nějak zasloužit! Nepopírám, že na této myšlence Read More

Pokračování...
Postavenie a služba žen v cirkvi

Na webu slovenské Církve bratské můžete najít zajímavý materiál, který představuje dva odlišné pohledy na roli žen v církvi. Autory příspěvků jsou Rastislav Betina a Daniel Pastyrčák. https://www.cb.sk/index.php/kniznica/dokumenty/302-postavenie-a-sluzby-zien-v-cirkvi Několik krátkých poznámek k dokumentu CB SR „Postavenie a služba žien v církvi“ 2018… Je pozitivní, že bratři na Slovensku mají odvahu toto téma veřejně otevřít. Tato odvaha na Read More

Pokračování...