Nabízíme tyto přednášky pro Vaše sbory, mládeže, skupiny. Lze využít i jako evangelizační téma.

1. Synové Adamovi a dcery Eviny

Přednáška určená především pro mládež.

 • Pohlaví, gender a současné trendy
 • Co víme o vztahu Adama a Evy v Ráji a jak jej ovlivnil pád do hříchu?
 • Jaké bylo postavení žen ve Starém zákoně?
 • Jaký byl Ježíšův vztah k ženám?
 • Muži a ženy jako Kristus a Církev – základ křesťanského manželství

2. Křesťanství a transgender

Přednáška pro mládež a dospělé

 • Ideologie transgenderismu a osobní situace jednotlivců
 • Genderová dysforie, diagnostika, charakter
 • Operativní “změny pohlaví” – realita nebo fikce?
 • Současné trendy a jaký k nim zaujmout postoj

3. Komplementarismus vs. egalitarianismus

Přednáška pro staršovstva, kazatele a obeznámené posluchače

 • Rozbor klíčových novozákonních míst k problematice mužství a ženství
 • Historická podmíněnost nebo nadčasová platnost NZ pasáží o mužích a ženách?
 • Hlavní argumenty evangelikálního feminismu (egalitarianismu), jejich přehled a kritické hodnocení
 • Co je v sázce? Důležitost tématu pro hlásání evangelia, zdraví rodin a církve.

Přednášky je možno domluvit prostřednictvím emailu: info@muzizenybible.cz nebo na telefonním čísle: 604 900 498

Obsah přednášek je po dohodě možné přizpůsobit Vašim potřebám.

Přednášející: Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS., učitel ZŠ a VŠ, speciální pedagog, absolvent Evangelikálního teologického semináře