V sobotu 16. března 2019 od 9:30 do 16:00 hod proběhne v modlitebně Církve bratrské v Čelákovicích (ul. Palackého 240, u vlakového nádraží) konference o biblickém mužství a ženství s názvem “Jako muže ženu je stvořil”. Hlavním řečníkem bude tajemník rady Církve bratrské na Slovensku dr. Ján Henžel. Níže naleznete formulář, kde se na konferenci můžete přihlásit. Konferenční poplatek je dobrovolný. Na místě bude pro účastníky zajištěno občerstvení a jednoduchý oběd. 

Program: 

09:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:30 V. Šťastný: “Začneme od slabikáře” (Potřebujeme konferenci o biblickém mužství a ženství?)

10:30 – 11:30 J. Henžel: “Jako muže a ženu je stvořil” (základy biblického učení o člověku stvořeném k Božímu obrazu jako muž a žena, kteří jsou si rovni ve svojí hodnotě a vzájemně se doplňují ve svých rolích)

11:30 – 11:45 Otázky a odpovědi

11:45 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 14:00 J. Henžel: “Boží Trojice jako základ vztahů mezi muži a ženami” (teologický základ evangelikálního komplementarismu)

14:00 – 14:15 Otázky a odpovědi

14:15 – 14:30 Přestávka

14:30 – 15:00 V. Šťastný: “Co je v sázce, aneb poučení od C.S.Lewise” (Jaký má biblická pravda o mužích a ženách vztah k ostatním částem evangelia a k životu církve?)

15:00 – 16:00 Panelová diskuse