Britský soud omezuje změny pohlaví u dětí

Britský Vrchní soud vydal v prosinci 2020 přelomové rozhodnutí, které se týká změn pohlaví u dětí. V kauze známé jako „Bell versus Tavistock“ soud konstatoval, že děti nejsou schopné dát informovaný souhlas k užívání blokátorů puberty. Trans aktivisté bijí na poplach proti tomuto rozsudku, který výrazně omezuje změny pohlaví u dětí a může mít mezinárodní dopad. Read More

Read more
Věřící si chce vzít nevěřícího – jak má církev reagovat?

John Piper „Dobrý den, pastore Johne. Jsem také pastor a chtěl bych se Vás zeptat, jak bychom měli reagovat na to, když se křesťan vědomě ožení s nevěřícím. Dotyčného věřícího jsme předem varovali, ale sňatek stejně proběhl. Teď už je manželství právoplatné. Jak bychom měli jako církev reagovat?“ Než se pokusím dát odpověď, bylo by dobré Read More

Read more
Covid a pronásledování církve

Až přijde pronásledování církve, jak bude vypadat? Poznáme jeho nástup? Shodneme se na tom, že teď už je to ono, anebo ještě o nic nejde? Ve jménu čeho bude pronásledování vedeno? Jací bohové se budou tlačit na místo Boha? Je možné, že pod záminkou boje proti covidu právě teď začíná systematické pronásledování křesťanů? Konspirační teorie Read More

Read more
Veliká moc slov

…aneb malá úvaha o krevní plazmě a Shawnu Mendezovi Na počátku bylo Slovo. Tak začíná Janovo evangelium. Lidské myšlení probíhá v pojmech, tedy ve slovech. Každý náš vědomý čin začíná myšlenkou, slovem. Slovo je i samo o sobě činem, je událostí.  Slova mají moc měnit lidské životy a utvářet dějiny. O tom určitě není třeba nikoho Read More

Read more
Hřeším, neřeším…?

Část 3. V dnešním posledním díle naší minisérie věnované otázce hříchu se nejprve podíváme na to, do jaké míry je naše mysl hříchem zasažena. Potom si připomeneme několik dalších způsobů, jak se lze na lidský hřích dívat. Nechceme přitom zapomenout na Ježíše Krista, který se narodil, aby nás z našich hříchů vysvobodil. Jsme totálně zkažení? Z Read More

Read more
Hřeším, neřeším…?

Část 2. V první části článku „Hřeším, neřeším…?“ jsme se zamýšleli nad důvody, proč je koncept hříchu v naší společnosti tabu. Ukázali jsme si, že jsme potomky osvícenství a dětmi revolucí, které koncept dědičné porušenosti člověka a našeho vrozeného sklonu ke zlu odmítly a přišly s vlastními návrhy řešení problému zla v lidské rase. Hřích jako antropologickou kategorii dnes Read More

Read more
1 K 11, 14 a lidská přirozenost

Anglický baptistický kazatel John Gill (1697 – 1771) dosáhl značného vzdělání celoživotním samostudiem. Ve svém komentáři se zamýšlí nad veršem 1 Kor 11:14: Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,…? Gill píše, že slovem „příroda“ (fýsis) měl apoštol Pavel na mysli jednu ze čtyř věcí: „zákon a světlo přírody, lidský Read More

Read more
Hřeším, neřeším…?

Část 1. Je třetí adventní neděle a právě se chystám přenést na virtuální papír několik myšlenek na téma hřích. Napadá mě, jestli to není trochu nevhodné. Nepotřebují lidé v letošním tísnivém koronavirovém adventu slyšet něco pozitivního? Co mají vůbec Vánoce společného s hříchem? Překvapivě velmi mnoho. V Bibli čteme, jakými slovy anděl uklidňoval Josefa, aby nepodezíral svoji nečekaně Read More

Read more
Významný filosof, o kterém jste nespíš nikdy neslyšeli

Katolický filosof Augusto Del Noce (1910 – 1989) není mezi protestanty příliš známý. Byl však jedním z těch, kdo si na konci dvacátého století nejvíce uvědomovali nebezpečí sekularismu a sexuální revoluce. Ve svých stěžejních dílech odhaloval Noce úzký a neoddělitelný vztah mezi koncem křesťanství jako dominantního kulturního vlivu a proměnou sexuální morálky společnosti. Můžeme se právem Read More

Read more
Jeden příběh z Austrálie

„Proč právě tohle téma? Vždyť v Bibli – a v lidském životě – je spousta jiných věcí…“ Takhle se mě občas někdo z přátel zeptá, když přijde řeč na téma „muži – ženy – Bible“. I mě občas napadá myšlenka: „Nebylo by lepší říkat lidem jen evangelium, a přestat otravovat sebe i ostatní s tímhle kontroverzním tématem?“ Určitě by Read More

Read more