Filosofie, která přišla o rozum: Gender, zvíře, smrt

Francouzský filosof J. F. Braunstein v této zajímavé knize (vydalo CDK, Brno 2021) představuje hlavní trend současné západní filosofie, který by se dal shrnout jako boj proti hranicím všeho druhu. Provádí nás vývojem poválečné filosofie v USA a ve Francii se zaměřením na tři klíčové oblasti, ve kterých došlo k výraznému posunu: (1) chápání lidského pohlaví jako Read More

Read more