… a děti nosí čáp.

Vždycky mě mrzí, když z úst křesťanů slyším o tom, že některé části Nového zákona dnes již pro nás neplatí, protože “už je jiná doba”. Anebo že novozákonní rady a pokyny jsou psány pouze do určité “specifické situace” a neplatí absolutně. Nejvíce zpochybňovaná je dnes Bible v otázce vztahů mužů a žen, genderových rolí, rodiny, Read More

Pokračování...
Je genderový zmatek vrozený, nebo získaný?

Časopis Život víry v květnovém čísle (5/2020) zveřejnil výborný rozhovor Lucie Vlasákové s Waltem Heyerem. Jako doplněk se objevilo vyjádření psychologa Marka Macáka, který se ohradil vůči tomu, co Walt Heyer říká o příčinách transgenderových stavů. Setkávám se s podobnými námitkami takřka u všech českých křesťanů a napadají i mě samotného. Máme jakousi potřebu trvat na tom, že Read More

Pokračování...
Podmíněná a nepodmíněná láska

Miluje nás Bůh bez podmínek? Někteří křesťané odpovědí hlasité „Ano“, jiní důrazně namítnou, „Samozřejmě, že ne!“ Kde je pravda? Pojďme o tom chvíli společně přemýšlet. Začneme u naší zkušenosti s rodičovskou láskou, potom se podíváme do Písma a pak, doufejme, dojdeme k nějakému rozumnému a povzbudivému závěru. Přitom mějme na paměti, že termíny podmíněná a nepodmíněná láska Read More

Pokračování...