Maďarský premiér Viktor Orbán přednesl na konferenci amerických konzervativců CPAC v texaském Dallasu projev, ve kterém představil svoje hodnoty a politiku současné maďarské vlády. Jeho řeč byla mnohokrát přerušena potleskem, ale největší ovace sklidilo toto jeho prohlášení (26:03):

„The mother is a woman, the father is a man. And leave our kids alone. Full stop. End of discussion.“

„Otec je muž, matka je žena. A dejte našim dětem pokoj. Tečka. Konec diskuse.“

Před dvaceti lety by se nad tímto výrokem asi nikdo nepozastavil. Nanejvýš bychom se divili, proč má někdo potřebu říkat tak samozřejmou věc. Kdo jiný, než žena by měla být matkou? A kdo jiný, než muž by mohl být otcem? Tvrzení, s jakým vyrukoval Viktor Orbán, bychom očekávali tak nanejvýš v mateřské škole, když paní učitelka seznamuje děti se základními životními fakty. Ale v projevu politika adresovanému dospělým lidem, a dokonce intelektuální a společenské elitě? A ještě za to sklidí dlouhý aplaus ve stoje? Jak je to možné?

Orbánův výrok ve skutečnosti není samostatným prohlášením; je to odpověď. Odpověď na snahu progresivistů rozmělnit koncept rodiny jako svazku jednoho muže a jedné ženy, a nakonec postupně odstranit kategorie mužství a ženství jako takové. Konkrétní a srozumitelný pojem pohlaví, který má biologický základ, je už dnes krůček po krůčku nahrazován abstraktním a obtížně definovatelným sociologickým termínem gender. Ale u toho nemá zůstat. Gender má být pouze přechodná fáze (podobně, jako měl být socialismus jen přechodnou fází na cestě ke komunismu).  Sám koncept genderu se má v ideální budoucnosti rozplynout a udělat místo pro nové lidstvo, které bude zcela individualizované (co člověk, to pohlaví), ale zároveň zcela uniformní a beztvaré, tzv. „unisex“.

Taková „ideální“ společnost pak na reprodukci buď zcela rezignuje, anebo ji nechá v rukou odborníků. Není to cíl realistický, jako nebyl ani komunismus. Dřív, než svůj vznešený ideál člověka osvobozeného od mužství a ženství uskuteční, bude taková společnost smetena a nahrazena kulturou, která si víru v muže a ženu ponechala (stejně jako byl komunismus, idea o společnosti bez soukromého vlastnictví, poražen kapitalismem, který víru v soukromé vlastnictví neodvrhl). Do té doby ale bude genderová a trans genderová ideologie přinášet lidem mnoho zbytečné škody a bolesti, pokud se jí nebudeme statečně stavět na odpor.

Není náhoda, že Viktor Orbán je křesťan. Nebojuje za „normální svět“, jako naši nevěřící konzervativci, ale za společnost na židovsko – křesťanských základech, tedy jinými slovy na biblických základech. Bez víry v Boha bible, který stvořil člověka jako muže a ženu, je prakticky nemožné odolávat duchu doby a dokonce přecházet do protiútoku. Z významných evropských politiků to dnes dokáže asi jen Viktor Orbán.

VŠ, 8.8.2022