Kalifornská studentka medicíny, která vystupuje pod pseudonymem Laura, popisuje, jak se profesoři třesou před zastánci takzvané „woke“ ideologie (levicová progresivní ideologie, znamená doslova „probuzený“, pozn. překl.). Přispívá k tomu online systém hlášení, kde studenti své profesory nahlásí, pokud o pohlaví člověka řeknou, že je to biologická skutečnost, nikoli jen „sociální konstrukt“.

Novinářka Katie Herzogová o tom napsala článek nazvaný „Lékařské fakulty dnes popírají biologické pohlaví“. V něm zveřejnila nahrávky, které studentka Laura pořídila během přednášek na lékařské fakultě Kalifornské Univerzity. Jedna z nahrávek zachycuje, jak se profesor při výuce endokrinologie omlouvá studentům za to, že mu uklouzlo slovní spojení „těhotné ženy“.

„Je mi to velice líto. Neměl jsem rozhodně v úmyslu někoho urazit. To nejhorší, co můžu jako člověk udělat, je někoho urazit“, říká profesor. „Řekl jsem ‚když je žena těhotná‘, což naznačuje, že jen ženy mohou otěhotnět, a za to se vám všem upřímně omlouvám.“

Z biologického hlediska mohou otěhotnět opravdu jen ženy, jenže mnoho lidí dnes tvrdí opak. Minulý týden se objevily první návrhy emotikonu, který zobrazuje „těhotného muže“. Navrhovaný emotikon propaguje myšlenku, že muži mohou být těhotní stejně, jako ženy, a mohl by být k dispozici veřejnosti už příští rok.

Studentka Laura vysvětluje, že podle názoru některých jejích spolužáků lze považovat víru v existenci biologického pohlaví za projev transfobie. Proto vyučující raději hovoří o pohlaví jako o sociálním konstruktu, nikoli jako o biologické realitě. Jeden profesor například tvrdil, že „biologické pohlaví, sexuální orientace a gender, to všechno jsou konstrukty.“

Na dotaz, zda profesoři opravdu věří tomu, co říkají studentům, Laura odpovídá: „Myslím, že tomu opravdu věří jen malé procento vyučujících. Většina z nich se podle mě prostě bojí studentů.“

Tato škola má dokonce zřízeno online fórum, kde mohou studenti nahlásit svoje profesory, pokud použijí genderově vyhraněné pojmy, jako „muž“, „žena“, nebo třeba když mluví o kojení jako o „breastfeed“ namísto genderově neutrálního „chestfeed“. Toto fórum umožňuje studentům vkládat své stížnosti v reálném čase přímo během přednášek. Laura si vzpomíná, jak se jedna profesorka rozplakala, když ji studenti při výkladu okřikovali za to, že použila slova „muž“ a „žena“.

Laura také popisuje, že studenti sepisují petice, kterými se snaží veřejně označit a zostudit profesory, kteří používají špatný jazyk, tzv. „wrongspeak“. V peticích se objevují zakázaná slova jako „ona“, „její“, ale také „otec“ a „syn“.

 Jedna profesorka obdržela petici, ve které byla studenty obviněna, že používá „cisnormativní“ jazyk (Termín „cis“ nebo „cisgender“ označuje osobu, která je spokojená se svým biologickým pohlavím, na rozdíl od „trans“ nebo „transgender“ osoby, která spokojená není, pozn. překl.) Profesorka se omluvila, že hovoří v „binárních“ pojmech, a hájila se, že se před přednáškou radila s jedním členem školního LGBT výboru.

Jiný profesor byl obviněn z toho, že mluvil o nějakém transsexuálovi jako o „muži, který se mění na ženu“, což studenty rozzlobilo, protože to prý naznačuje, že “trans žena nebyla vždycky ženou.“

Laura dodává, že po těchto peticích profesoři často sami proaktivně „opravují“ své prezentace, nebo předem rozesílají své výukové materiály na fakultu s žádostí o kontrolu, zda neobsahují nějakou „zastaralou“ terminologii.  

Jeden vyučující například rozeslal studentům email s varováním, že nadcházející přednáška nemusí být v souladu s „postojem školy k genderové inkluzivitě a boji proti sexuálnímu a genderovému útlaku“, protože obsahuje výraz „ženy před menopauzou“. Profesor přislíbil nápravu; v budoucnu už bude používat výhradně termín „osoby před menopauzou“.

Probuzenecká „woke“ ideologie se nešíří jenom lékařskými fakultami, ale pronikla i do širší vědecké komunity. Americká psychologická asociace dnes považuje výraz „vrozené pohlaví“ (angl. „natal sex“ a „birth sex“, pozn. překl.) za urážlivý a nahrazuje ho výrazem „pohlaví připsané při porodu“ („assigned sex at birth“, výraz naznačuje, že o pohlaví miminka svévolně rozhodl lékař při porodu, pozn. překl.).

Tato ideologie způsobuje, že při vzdělávání budoucích lékařů, stejně jako v lékařské komunitě samotné, se čím dál méně hovoří o rozdílech mezi muži a ženami ve vztahu k různým chorobám. Studentka Laura vypráví, jak při samostudiu zjistila, že výduť břišní aorty se vyskytuje čtyřikrát častěji u mužů, než u žen. Ve škole jí o tom nikdo neřekl. „Nemám čas, abych si sama vyhledávala četnost každé choroby u mužů a u žen. Já už si ani nejsem jistá, co všechno mě ve škole neučí. A moji spolužáci to nevědí taky, pokud nejsou tak skeptičtí, jako já.“

Bývalý děkan prestižní lékařské fakulty se k výše uvedeným příběhům vyjádřil takto: „Jedná se o vážný odklon od požadavku, aby lékařské vzdělávání a praxe byly založeny na vědeckém poznání a aby byly nezávislé na ideologiích a ideologických tlacích. To, jak se v průběhu života vyvíjejí muž a žena, jak se od sebe liší geneticky, anatomicky, fyziologicky, jak se liší ve vztahu k různým chorobám a jejich léčbě, to vše je naprosto zásadní pro klinickou praxi i výzkum. Snahy o vymazání a minimalizaci těchto rozdílů by měly být pro všechny zodpovědné profesionály ve vedoucích pozicích nepřijatelné.“

Laura věří, že „pravda vyjde najevo a věda nakonec vyhraje“. Je ale zároveň skeptická, protože nové genderové hnutí je vykreslováno jako boj za lidská práva, který se jeví jako „vznešená a správná věc“. „Je těžké bojovat s něčím, co je inzerováno jako boj za lidská práva“, uzavírá Laura.

Ryan Foley, The Christian Post

Článek dostupný na: https://www.christianpost.com/news/medical-schools-submitting-to-woke-gender-ideology-report.html

Překlad VŠ