Donald Trump:

„Zde je můj plán, jak zastavit chemické, fyzické a emocionální mrzačení naší mládeže. Hned první den po svém zvolení změním krutou politiku Joe Bidena, která se nazývá „gender potvrzující péče“. Je to směšné. Nezletilým dětem jsou podávány blokátory puberty, mrzačí se jejich fyzický vzhled a provádí se na nich operace. Věřili byste tomu? Vydám exekutivní příkazy, aby všechny federální instituce pozastavily veškeré programy, které propagují koncept změn pohlaví a genderu v jakémkoli věku. Poté požádám kongres, aby zastavil financování těchto procedur z našich daní a schválil zákon, který zakáže sexuální mrzačení našich dětí ve všech padesáti státech. Půjde to velmi rychle.

Vyhlásím, že každá nemocnice a každý poskytovatel zdravotní péče, který se podílí na chemickém nebo fyzickém mrzačení nezletilé mládeže, už nebude splňovat federální zdravotní standardy pro čerpání prostředků ze zdravotního pojištění a bude muset tento program okamžitě ukončit.

Dále podpořím všechny, kteří se stali obětí transgenderových zásahů, aby mohli podat žaloby na lékaře, kteří provedli tyto procedury na nezletilých dětech, což je neodpustitelné.

Ministerstvo spravedlnosti zahájí vyšetřování velkých farmaceutických firem a velkých nemocničních sítí, abychom odhalili, zda úmyslně zamlčeli dlouhodobé vedlejší účinky změn pohlaví proto, aby zbohatli na úkor zranitelných pacientů, protože v tomto případě se jedná o velmi zranitelné pacienty. Prošetříme také to, zda farmaceutické firmy úmyslně uvedly na trh hormony a blokátory puberty, které v žádném případě nejsou určeny a schváleny pro toto použití.

Moje ministerstvo školství informuje státy a školní obvody, že pokud jakýkoli učitel nebo pracovník školy navrhne dítěti možnost, že je uvězněno ve špatném těle, ponese závažné důsledky včetně podezření z porušení lidských práv a diskriminace na základě pohlaví.“

D. Trump toto uvedl při představování svého programu pro prezidentské volby v roce 2024.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=SMqGQz-xU4w&ab_channel=WION