Vždycky mě mrzí, když z úst křesťanů slyším o tom, že některé části Nového zákona dnes již pro nás neplatí, protože “už je jiná doba”. Anebo že novozákonní rady a pokyny jsou psány pouze do určité “specifické situace” a neplatí absolutně.

Nejvíce zpochybňovaná je dnes Bible v otázce vztahů mužů a žen, genderových rolí, rodiny, reprodukce. Církev má pocit, že se musí přizpůsobit světu a vypadat rozumně, aby ji svět poslouchal a respektoval. To je ale katastrofální omyl. Současná rozumná církev je jako instituce na samém chvostu žebříčku důvěry lidí v naší zemi a prestiž kazatele (duchovního) se pohybuje mezi sekretářkou a uklízečkou, viz zde.

Je to škoda, protože kdybychom se jako křesťané a církve nestyděli za Bibli, získali bychom daleko větší respekt. Možná ne automaticky souhlas a popularitu, ale respekt ano. Zakomplexovaní kazatelé a církevní představitelé to žel nechápou a stále se marně snaží zavděčit světu, který je ale (právem) ignoruje. Pokud chceme opravdu ovlivnit svět kolem nás, nesmíme se tolik starat o to, co si o nás svět myslí.

Vezměte si například tuto radu apoštola Pavla:

Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, měly děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku příležitost k pomluvám. (1 Tm 5, 14)

Je to pokyn adresovaný specificky pro mladé vdovy, ale jistě můžeme usoudit, že platí pro mladé ženy obecně. Mladé ženy by se podle Nového zákona měly brzo vdávat, mít děti, neodkládat založení rodiny a jejich prioritou by měla být péče o domácnost. Je to staromódní názor? Možná, ale:

  • Sociolog bude souhlasit,
  • lékař bude souhlasit,
  • ekonom bude souhlasit,
  • psycholog bude souhlasit,
  • pedagog bude souhlasit
  • a běžný Čech (a Moravák) bude taky souhlasit.

Tak čeho se bát? Nestyďme se za Bibli, protože žádná lepší kniha neexistuje. Její moudrost je nadčasová. Poslechněte si tuto přednášku doktorky Heleny Máslové a porovnejte ji s tím, co říká apoštol Pavel. Všechno to do sebe krásně zapadá. (VŠ 5/2020)