Dnes se zaměříme na americké muže. Všude kolem sebe můžeme vidět známky toho, že se s muži děje něco děsivého. Pokud jste muž ve středních letech, pravděpodobně znáte někoho ze svých vrstevníků, kdo spáchal v posledních letech sebevraždu. Pokud jste rodiče, možná jste si všimli, že kamarádky vaší dcery si vedou lépe, než kamarádi vašeho syna. Mají lepší známky, méně kouří marihuanu, nehrají tak často počítačové hry a jdou studovat na lepší vysoké školy. Pokud jste zaměstnavatel, možná jste si všimli, že vaše zaměstnankyně chodí do práce včas, na rozdíl od mladých mužů. A pokud žijete v této zemi, víte o strašných případech masové střelby; ženy to nedělají, ve všech případech byl střelec muž.

S muži v Americe se děje něco znepokojivého, to vidí každý, kdo si všímá věcí okolo sebe. Divné ale je, jak málo se o tom veřejně mluví. Naši politici se rozhodli vytvářet víc příležitostí pro ženy a dívky, jako by právě ony selhávaly. Muži prý pomoc nepotřebují. Oni jsou ti, patriarchové, jsou údajně v pohodě, vlastně víc než v pohodě. Ale opravdu je to tak? Podívejme se na čísla.

Začneme základním údajem. Průměrný americký muž zemře o pět let dřív, než průměrná americká žena. Jednou z příčin toho stavu je závislost. Muži mají dvakrát větší pravděpodobnost, že se stanou alkoholiky ve srovnání se ženami. Je také dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se předávkují drogami. Ve státě New Hampshire, který se potýká se problémem zneužíváním opiátů, tvoří muži 73 % všech úmrtí na předávkování drogou.

Nejsmutnější důvod pro nižší pravděpodobnost dožití u mužů je sebevražda. Muži spáchají 77% sebevražd, ke kterým dojde v USA. Celkový počet se v posledních letech dramaticky zvyšuje. Mezi roky 1977 a 2014 vzrostl počet sebevražd u mužů středního věku o 43%. Nejvyšší je toto číslo u amerických indiánů a bílých mužů, kteří páchají sebevraždu 10 krát častěji, než hispánské a černé ženy. Často také slyšíme o nárůstu počtu vězňů. To je také téměř výlučně mužský problém. Více než 90 % vězňů jsou muži.

Tyto problémy jsou složité. Víme, že začínají už v dětství. Ve srovnání s děvčaty chlapci ve školách selhávají. Více děvčat dokončí střední školu a podstatně více děvčat studuje vysokou školu. Ve školách všech stupňů jsou chlapci častěji kázeňsky řešeni. Podle jedné studie je každý pátý chlapec na střední škole diagnostikován na ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). Mezi děvčaty je to pouze jedna z jedenácti. Mnozí chlapci jsou z tohoto důvodu medikovaní. Jaké budou dlouhodobé zdravotní následky těchto medikací, to ještě plně nevíme, ale zdá se, že vedou k zvýšenému výskytu deprese v pozdějším životě.

Počet žen je dnes výrazně vyšší na postgraduálním studiu, stejně jako na právnických a lékařských fakultách.  Důsledky selhání ve školách jsou pro muže dlouhodobé a hluboké. Mezi roky 1979 a 2010 poklesl výdělek mužů se středoškolským vzděláním o 20 %. Výdělek středoškolsky vzdělaných žen v tomto období naopak vzrostl. Pokles průmyslové výroby zasáhl především muže. Dnes máme v Americe 7 milionů mužů v produktivním věku, kteří nepracují. Téměř polovina z nich bere každodenně léky proti bolesti, což je nejvyšší počet na světě.

Mladí muži se také mnohem méně žení než před několika desítkami let a méně jich v manželství zůstává. Každé páté dítě v Americe dnes žije jenom s matkou. To je dvakrát víc, než v roce 1970. Miliony chlapců vyrůstají bez otce. Mladí dospělí muži dnes častěji žijí s rodiči, než s manželkou nebo partnerkou. U mladých žen to tak ale není. Svobodné ženy mají vlastní bydlení dvakrát častěji, než svobodní muži. Řidičský průkaz má dnes víc žen než mužů.

Kdykoli se objeví ve veřejné debatě genderové rozdíly, hovoří se většinou hlavně o platových rozdílech. Určitě jste slyšeli, že žena vydělá 77 centů tam, kde muž vydělá 1 dolar. Tuto statistiku často opakovali prezidenti a prezidentští kandidáti a setkáváme se s ní stále. Je ale třeba upozornit, že uvedené číslo porovnává všechny americké muže se všemi americkými ženami napříč všemi profesemi. Žádný seriózní sociolog by toto nepovažoval za platný nebo smysluplný výzkumný postup. Uvedené číslo nic neznamená; je záměrně zavádějící. Protože jakmile porovnáte muže a ženy s podobnou pracovní zkušeností, se stejnou pracovní dobou, stejným druhem zaměstnání ve stejném časovém období (což je jediný způsob, jak můžeme platový rozdíl měřit), pak platový rozdíl zcela mizí. Naopak, může být dokonce opačný. Jedna studie, která pracovala s údaji ze sčítání lidu, zjistila, že ženy mezi 20 a 30 lety věku ve velkých městech vydělávají v průměru o 8 % procent více, než jejich mužské protějšky. Mimochodem, většina manažerů na pracovištích jsou dnes ženy. Ženy dosahují také v průměru vyšších výsledků v IQ testech než muži.

Muži dnes dokonce zaostávají i fyzicky. Podle nedávné studie nesplňuje téměř polovina mladých mužů fyzické požadavky pro vstup do armády. Plných 70 % amerických mužů dnes trpí nadváhou nebo obezitou, ve srovnání s 59 % amerických žen.

Snad nejvíce šokující a znepokojivé je, že muži se prokazatelně stávají méně mužnými.  Počet spermií u mužů v západních zemích poklesl na 60 % v porovnání se 70. léty minulého století. Vědci neznají příčinu. Výrazně také poklesla hladina testosteronu. Podle jedné studie klesá průměrná hladina testosteronu u mužů od roku 1987 každý rok o jedno procento. Jedná se o všechny věkové kategorie mužů. Jiný slovy, průměrný čtyřicetiletý muž v roce 2017 má o 30 % méně testosteronu, než měl průměrný čtyřicetiletý muž v roce 1987.

Tento trend nemá žádnou pozitivní stránku. Nižší hladiny testosteronu u mužů jsou spojené s depresí, letargií, přibíráním na váze, sníženou rozumovou schopností. Nic takového jsme dosud ve společnosti v takové míře nezažili. Měli bychom přemýšlet, co se děje a jak to napravit. Média ale tato fakta ignorují, jako by se jednalo o okrajové téma. A věřte nebo ne, není to ani priorita zájmu vědeckých institucí. Nenašli jsme žádnou studii financovanou Národním ústavem zdraví (NIH), která by zkoumala, proč se snižují hladiny testosteronu. Zato jsme ale našli studii na téma „Preference a motivace úprav pubického ochlupení u žen“.

Toto jsou čísla, která skládají velmi jasný obrázek. Američtí muži upadají tělesně, mentálně i duchovně. Je to skutečná krize, ale naši politici předstírají, že se nic neděje. Dokonce nám vnucují pravý opak: Ženy jsou oběti, muži jsou utlačovatelé. Pokud toto zpochybníte, riskujete trest. I když ženy dalece převyšují muže ve vysokoškolském vzdělání, prakticky každá univerzita má fakultu ženských studií, jejímž hlavním cílem je boj proti mužské síle. Naše politické a podnikatelské špičky přijímají a opakují jedno tvrzení: „Muži jsou privilegovaní, ženy jsou utlačované. Musíme jim dávat stejné pracovní pozice, možnost povýšení a plat, jaký si zaslouží.“ Ano, kdyby ženy byly opravdu utlačované, bylo by to v pořádku. Jenže ony nejsou. Je to přinejlepším zastaralý pohled na Ameriku, která již dávno neexistuje. Anebo je to nebezpečná lež.

V každém případě, pokud budeme ignorovat úpadek mužů, nepomůžeme tím nikomu. Muži a ženy se navzájem potřebují. Jeden bez druhého nemůžou existovat. To je elementární biologie. Je to také zkušenost, kterou prožíváme se svými rodiči, sourozenci a přáteli: Když muži selžou, trpíme všichni. Jak se to stalo? Co s tím můžeme dělat? Doufáme, že nejdeme odpovědi na tyto otázky.

Tucker Carlson: Something ominous is happening tomen in America. (Fox News channel 7.3.2018)

Dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=LrhHkQhglig

Překlad: VŠ 12/2019