Päivi Räsänen, Finská ministryně vnitra z let 2011 – 2015, se zamýšlí nad tím, jak si má člověk, který věří Bibli a souhlasí s ní, počínat ve veřejném životě. Za pozornost stojí nejen obsah přednášky, ale také styl projevu, který v sobě snoubí pokoru, jistotu, odvahu a radost. Nebudeme přehánět, když řekneme, že na této ženě je vidět ovoce Ducha svatého (Ga 5, 22).

Přednáška je žel pouze v angličtině. Kdyby někdo z návštěvníků našich stránek měl chuť a čas video přeložit, budu vděčný za nabídku a překlad rád uveřejním. VŠ