Ne, toto opravdu není vtip. Demokratická předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová představila návrh nového jednacího řádu americké Sněmovny reprezentantů, který je „odvážným krokem” k genderové neutralitě a učiní budoucí sněmovnu „nejvíce inkluzivní v historii“.

Cílem nových pravidel je, aby sněmovna „vyjádřila úctu všem genderovým identitám tak, že ve svých řádech změní osobní zájmena a slova označující rodinné vztahy do genderově neutrální podoby.“

Celý návrh si můžete přečíst zde. Na straně 5 – 6 se mimo jiné uvádí:

Sněmovní řád vypouští slova:

 „otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra, strýc, teta, … synovec, neteř, manžel, manželka, tchán, tchyně, zeť, snacha, švagr, švagrová, … vnuk, vnučka,“

a nahrazuje je slovy:

„rodič, dítě, sourozenec, rodičův sourozenec, sourozencovo dítě, choť, … vnouče… „

Mnohé „novoanglické“ výrazy jsou do současné češtiny těžko přeložitelné, zde je přímá citace:

Člověka napadá řada otázek: Jak tento krok sněmovny ovlivní reálné životy lidí? Nakolik to změní anglický jazyk? Dojde to i k nám? Je čeština proti takovým změnám imunní? Budou i naši politici už brzy takhle probuzení a pokrokoví, jak se dnes říká “woke”?

Ukazuje se, že dobré úmysly opravdu nestačí. Vzdělání, zkušenosti, inteligence, věda, dokonce ani demokratické procesy nás před kolektivním šílenstvím neochrání. Chybí nám měřítka toho, co je normální, dobré a prospěšné. Jako lidé chtě nechtě potřebujeme vedení odněkud “shora”, náš rozum nestačí. Není prohra si to přiznat, bylo by to naopak naše vítězství. Máme totiž k dispozici dobré, spolehlivé a srozumitelné Boží slovo. V něm k nám nepromlouvá žádná ideologie, ale sám Stvořitel vesmíru.

Nadčasovou moudrost Bible slyšíme i v následujících slovech apoštola Pavla, která tak trefně charakterizují naši liberální dobu:

“Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství.” (Římanům 1, 21-22)

VŠ, 3.1.2021