Za několik dní bude mít česká veřejnost poprvé možnost přečíst si ucelené informace a svědectví z první ruky o odvrácené straně transgenderového šílenství. Za několik dní vychází český překlad knihy Walta Heyera “Odvrácená tvář transgenderu”. Kniha obsahuje osobní příběhy lidí, kteří označují tak zvanou změnu pohlaví za největší chybu svého života. Seznamuje také čtenáře s vědeckými fakty a výzkumy, které vrhají na transgenderový průmysl a genderové odborníky velmi nelichotivé světlo. Zároveň přináší naději a povzbuzení, že cesta k přijetí svého biologického pohlaví je pro lidi trpící genderovou dysforií možná. Kniha bude od poloviny října běžně k dostání v řadě knihkupectví a už teď je možno ji zakoupit za zvýhodněnou cenu v předprodeji.

Jako pozvánku k přečtení této jedinečné knihy vám přinášíme úvodní slovo překladatele:

Předmluva překladatele k českému vydání

Co znamená být mužem? Co znamená být ženou? Co znamená být chlapcem? Co znamená být dívkou? Tyto otázky patří k těm nejnaléhavějším, na které dnes mnozí podvědomě hledají odpovědi. Na jedné straně jsme svědky aktivistického popírání jakýchkoli přirozených rozdílu mezi muži a ženami. Jak mi před časem řekla jedna žákyně posledního ročníku základní školy: „Všechny rozdíly mezi mužem a ženou jsou jenom v hlavě.“ Na druhé straně pak vidíme extrémní projevy pohlavní odlišnosti:  steroidové hyper-mužství a silikonové hyper-ženství; obojí je spíš parodií na přirozenou krásu a eleganci obou pohlaví.

Naše nejistota ohledně podstaty mužství a ženství a s tím souvisejících tzv. genderových rolí proudí jako podzemní řeka skrytá pod povrchem, podemílající pilíře naší společnosti. Jak máme dnes vychovávat naše syny? A jak máme vychovávat naše dcery? Stejně, podobně, nebo jinak? Náš vzdělávací systém se před několika desetiletími vydal cestou uniformity. Dnes ale výzkumy potvrzují, že oddělené školství je v mnoha ohledech výhodnější pro obě skupiny. Specifická výchova a vzdělávání chlapců a dívek, přizpůsobená jejich charakteristickým odlišnostem a potřebám, paradoxně vzniku mnoha negativních genderových stereotypů předchází. Chlapci se v chlapeckých kolektivech nestydí vynikat v literatuře nebo výtvarné výchově, zatímco dívky nemají zábrany excelovat v matematice či fyzice. Ignorování přirozených rozdílů mezi pohlavími nepřináší očekávané výsledky.

V našich základních a středních školách již není výjimkou, že se žák či žákyně náhle identifikuje jako opačné pohlaví, popřípadě jako pohlaví neutrální, a požaduje, společně se svými rodiči a terapeuty, aby k němu bylo podle jeho přání a pocitů přistupováno. Co mají v takové situaci dělat učitelé, vedení školy, spolužáci, rodiče ostatních dětí?

Transgenderový fenomén není bleskem z čistého nebe. Je kulminací dlouhodobého vývoje, který ve snaze osvobodit člověka od všech omezení odmítá vzít v úvahu danosti přesahující naši vůli a vymykající se naší kontrole. Důraz na lidské právo rozhodovat si v životě prakticky o všem naráží na biologickou realitu pohlaví, které je nám přisouzeno už při početí, aniž by se nás někdo ptal. Zde ale spěchá na pomoc moderní medicína a nabízí zdánlivě nemožné: změníme – za peníze, samozřejmě – pohlaví člověka. Lze ale lidské pohlaví skutečně změnit?

Walt Heyer k otázce transgenderu nepřistupuje jako biolog nebo lékař, ani jako psychiatr nebo sociolog, i když jeho kniha všechny uvedené oblasti pokrývá. Walt se dívá na otázku transgenderu jako člověk. A jako člověk nemluví ani k akademickým institucím, ani ke společenskému systému, ale k lidem: laikům i odborníkům, rodičům i dětem, ke všem transgenderovým i „normálním“ lidem. Více než co jiného zajímají Walta Heyera radosti a starosti, bolest a štěstí, touhy a přání, smrt a život skutečných lidí, lidí kteří mají jména a tváře. Jeho přístup pramení z toho, že sám transgenderovým životem prošel. Ke zkoumání transgenderového fenoménu Walta Heyera nedovedla zvědavost nebo akademický zájem, ale vlastí bolestná zkušenost. Proto má hluboké, nefalšované porozumění pro všechny, kdo prožívají trápení se svým biologickým pohlavím. A co víc, má je upřímně rád, a to bez jediné stopy odsouzení. Vřelost, náklonnost a pochopení dýchne na čtenáře na každé stránce této knihy. Walt Heyer nebojuje proti transgenderovým lidem, ale bojuje za ně.

Ve veřejném prostoru a médiích dnes prakticky jednohlasně zní, že všichni lidé, kteří podstoupí tzv. operativní změnu pohlaví, jsou už nadosmrti šťastní a spokojení. Walt Heyer k tomuto populárnímu uklidňujícímu narativu říká hlasité „Ne“. Toto „ne“ je podpořeno těžko vyvratitelnými důkazy: osobními svědectvími desítek konkrétních lidí, se kterými se setkáte na stránkách této knihy, spolu s dalšími stovkami těch, kteří se na Walta Heyera obracejí prostřednictvím jeho stránek SexChangeRegret.com. Je naším přáním, aby Vám tato kniha přinesla nejen tolik potřebné informace a poučení, ale také povzbuzení, radost a naději.

Vítězslav Šťastný, překladatel

Kniha vzbudila a doufáme že ještě vzbudí zájem u laické i odborné veřejnosti. Recenzi z odborného časopisu Psychosom si můžete přečíst zde:

https://www.psychosom.cz/738-recenze-1-2-2020