Bez slávy i bez diskuse, aneb ordinace žen v českých církvích” Tak se jmenuje článek prof. Zdeňka R. Nešpora v časopise “Lidé města, Urban people” mapující historii feminizace českých církví, zejména Československé církve husitské a Českobratrské církve evangelické.

Článek je online dostupný zde, nebo si ho můžete přímo stáhnout:

Název článku “Bez slávy i bez diskuse…” je výmluvný a dobře vystihuje charakter pozvolného procesu stírání rozdílu mezi muži a ženami v církevních strukturách. Autor sám se na věc dívá z vnějšího pohledu. Nezabývá se teologií a zdá se, že osobně spíš feminizaci církví fandí. Nicméně vidí nezadržitelný úpadek liberálních protestantských denominací a v závěru článku naznačuje dvě možná vysvětlení tohoto úpadku, která parafrázuji vlastními slovy:

a) Feminizace do církví přichází příliš pomalu a neochotně, než aby církve byly schopné udržet krok se světem a udržet si atraktivitu pro liberálně smýšlející lidi

b) Feminizace církve je odklonem od “biblicismu”, a proto přináší do církve zkázu.

To je myslím zajímavý postřeh od člověka, který stojí vně církve. Vybavují se mi slova ze Zjevení: Kéž bys byl studený nebo horký. Ale že jsi vlažný, nesnesu tě v ústech!

Dovolte mi slova profesora Nešpora rozvést a formulovat určité “doporučení” církvím, které dosud ohledně feminizace váhají:

Buďte studení. Pokuste se udržet krok se světem a urychleně zaveďte úplnou rovnost mužů a žen v církvi na všech úrovních. Písmo prohlaste za dobově podmíněné a zrevidujte celé křesťanství ve prospěch genderové rovnosti. Odmítněte koncept Boha jako Otce a představu Ježíše jako Jeho Syna. Příběh o stvoření Adama a Evy označte za mýtus a rozmělněte jeho praktické implikace. Řekněte, že Ježíš se mohl klidně narodit jako dívka. Trvejte na tom, že Ježíš by si byl rád vybral mezi apoštoly i ženy, ale prostě si to tehdy ještě nemohl dovolit. (Bude se vám hodit argument, že ženy tehdy byly ještě nevzdělané.) Zbavte se několika nepohodlných pasáží Nového zákona z pera apoštolů Pavla a Petra. Zbavte se metafory manželství mezi mužem a ženou jako obrazu Krista a církve. Pro pastoraci si osvojte koncept vzájemné podřízenosti. Z Bible vám bude stačit jeden verš: Ga 3, 28. Povinná literatura by pro vás měla být Parabible, Emancipace žen v církvi a Šifra mistra Leonarda.

A nebo buďte horcí. Čtete Písmo v jeho přirozeném významu, berte vážně slova Ježíše a apoštolů a chovejte se podle nich, ať to stojí, co to stojí.

Ale hlavně, nebuďte vlažní. Nesnažte se o ten nesmysl, že spojíte křesťanství s feminismem a Bibli s emancipací. Tuto cestu Bůh nenechal otevřenou.

VŠ, 1.1.2021