Náš poslední článek nazvaný Různé koncepce stvoření, ve kterém se zamýšlíme nad tak zvanou „Teologií třetí cesty mezi fundamentalismem a liberalismem”, vzbudil u našich čtenářů nemalý ohlas, zejména u čtenářů z řad Církve bratrské.

Přinášíme Vám vyjádření členky táborského sboru Církve bratrské, sestry Bohumily Laurynové, která se touto problematikou zabývala již před námi. Sestra se obracela přímo na teology, kteří “Třetí cestu” vyučují. Její vyjádření, včetně reakce předsedy CB D. Nováka, si můžete přečíst níže.

VŠ, 6.2.2021