Ondřej Grabmyler, tehdy ještě jako student Evangelikálního teologického semináře (ETS Praha), byl patrně první, kdo se u nás pokusil o původní komplexnější teologické zpracování komplementárního biblického pohledu na role mužů a žen. Udělal to v roce 2004 v rámci své absolventské práce nazvané “Ženy a vedení církve”. S odstupem času můžeme vidět, že autor rozpoznal důležitost tohoto tématu už v době, kdy ho mnozí ještě považovali za podružnou věc, která není na pořadu dne. Ondra ve své práci nemlží, nevyhýbá se skutečným problémům a nebojí se formulovat svá stanoviska jasně, což je na naší domácí scéně vzácné. Nechybí mu tolik potřebná “parésia”, kterou se vyznačovalo kázání prvních křesťanů a která uváděla v údiv tehdejší náboženský establishment (Sk 4, 13). Autor vycházel především z cizojazyčné literatury a uvádí také řadu argumentů tzv. “druhé strany”. Předkládaná práce proto může sloužit jako výborný úvod do celé problematiky pro všechny zájemce z řad laické i odborné veřejnosti a jsme rádi, že vám ji můžeme se svolením autora přinést na našich stránkách.

Autor je členem CB Kladno a jeho kázání si můžete poslechnout na https://www.cbkladno.cz/author/ograbmyler/