V prosinci 2017 proběhla ve sboru CB Liberec přednáška Mgr. V. Šťastného na téma biblické mužství a ženství, která se snaží o ucelený přehled problematiky a nastínění základních otázek, které křesťané v této oblasti mají. Přednášku si můžete poslechnout či případně stáhnout zde.