„Pane učiteli, co si myslíte o ženském fotbalu?“ Holky z devítky se kolem mě shromáždí a začíná vzrušená diskuse na téma muži, ženy a sport. Opatrně hovořím o fyziologických rozdílech mezi muži a ženami. Žákyně se tváří překvapeně. To, že muži a ženy se stavbou těla liší, je pro ně zcela nová informace. Jedna z nich namítá: „Je to všechno v hlavě. Když se ženská rozhodne, může porazit chlapa v jakémkoli sportu.“ To je zase nová informace pro mě. „Dobře, tak mi jmenujte jeden sport, kde ženy porážejí muže.“ Po krátkém zaváhání se ze zástupu vítězoslavně ozve: „Akvabely!“

Vítejte v 21. století! Muži ani ženy to dnes nemají lehké. V západní společnosti panuje všeobecná nejistota o tzv. genderových rolích. Ženy jsou tlačeny k nadlidským výkonům, zatímco s muži si nějak nevíme rady. Křesťané dokážou zaujímat jasná stanoviska k homosexualitě nebo transgenderismu, ale biblický obraz manželství, jaký nacházíme například v 5. kapitole listu Efezským, je předmětem našich kázání a rozhovorů jen zřídka. Zabýváme se patologií více než normou a to je škoda.

Současná neutěšená společenská situace je pro církev zároveň velkou příležitostí. Už tak prosté tvrzení, jako že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, vzbudí dnes nemalý ohlas a podnítí živou debatu. Jdeme-li pak do hloubky, zjišťujeme, že biblické pravdy o rolích mužů a žen sice nejsou v souladu se současnými trendy, ale o to více nacházejí ozvěnu v lidských srdcích. Máme šanci být svými slovy a skutky světlem právě tam, kde je dnes největší temnota.

Někdy od starší generace křesťanů slýchám, že otázky mužství a ženství nejsou v církvi ten hlavní problém. Jenže biblické porozumění našich rodičů nepřechází automaticky na nás a naše děti. Už apoštol Pavel nabádal starší ženy, aby v otázkách manželství a rodiny vyučovaly mladší (Tit 2, 3 – 5). I my dnes naléhavě potřebujeme moudrost starší generace, stejně jako vlastní uchopení biblických pravd, abychom „nebyli strženi proudem“.

První ročník konference „Jako muže a ženu je stvořil“ pořádáme s touhou zabývat se základy biblického pohledu na muže a ženy a jejich vzájemný vztah. Máme za to, že je to téma důležité a aktuální, stejně jako slavné a krásné. Vždyť jako muži a ženy neseme nejen obraz našeho Boha a Stvořitele, ale i Ježíše Krista a jeho nevěsty, Církve.

Těšíme se na Vás a Vaše otázky, pro které bude dostatek prostoru. Na konferenci se můžete přihlásit na internetové stránce https://muzizenybible.cz/konference-jako-muze-a-zenu-je-stvoril/. (Neváhejte, kapacita sálu je omezená.) Také se na nás můžete obracet na emailu info@muzizenybible.cz.