V sobotu 16. 3. 2019 proběhl v čelákovické modlitebně Církve bratrské první ročník konference o biblickém mužství a ženství s názvem Jako muže a ženu je stvořil. Na tuto svého druhu první akci v České republice se sjelo na padesát účastníků z několika křesťanských denominací. Nechyběli mezi nimi členové sborů, staršovstev, kazatelé i církevní vedoucí. Na konferenci byly zastoupeny všechny generace a celá akce proběhla ve velmi otevřeném a přátelském duchu. Nemalý podíl na tom měli domácí čelákovičtí, kteří svou pohostinností vytvořili pro všechny příjemnou atmosféru.

Dopolední část zahájil po modlitbách a společném zpěvu Vítek Šťastný, který představil současné společenské trendy v nazírání na problematiku pohlaví a genderu. Tento společenský vývoj ilustroval na změnách v českém slabikáři.

Hlavní část dopoledního programu tvořila hutná a teologicky precizní přednáška doc. Jána Henžela, který představil biblický pohled na muže a ženu vycházející z prvních tří kapitol knihy Genesis.

Po obědě otevřel Ján Henžel otázku novozákonního pohledu na role a mužů a žen, který nachází svůj základ ve vztahu osob Boha Otce a Syna, stejně jako ve vztahu Ježíše a církve.

Závěrečnou část setkání tvořila panelová diskuse, ve které bratři Ján Henžel, Marshal Brown, Ondřej Grabmyler a Vítek Šťastný odpovídali na dotazy účastníků. Otázky se týkaly oblasti rodiny a vztahů, principu výkladu Bible a církevní praxe. Diskuse byla cenným zdrojem podnětů k tomu, jakým tématům se věnovat do budoucna.

První ročník konference o biblickém mužství a ženství proběhl z Boží milosti po všech stránkách úspěšně. Účastníci odcházeli povzbuzení a vyjadřovali přání po dalších akcích tohoto druhu, které rádi připravíme.

Materiály a záznamy z konference v písemné i audiovizuální formě v nejbližších dnech zveřejníme na stránkách www.muzizenybible.cz, kde budou všem zájemcům k dispozici .

Za organizátory Vítězslav Šťastný