S laskavým svolením vydavatelství Křesťanský život, Albrechtice, Vám přinášíme ve formátu PDF ke stažení knížku Reinholda Ulonsky “Služba ženy ve světle Bible”. Autor v této knize přináší biblicky zakotvený pohled na genderovou otázku v církvi, se kterým se ztotožňujeme. Důležité je, že Ulonska se nezaměřuje pouze na to, co žena v církvi dělat nemůže, ale především ukazuje, co podle Písma žena v církvi dělat může a má. Kniha Služba ženy ve světle Bible je, pokud víme, zatím jediná oficiálně vydaná publikace u nás, která představuje tzv. “komplementární” pohled na role mužů a žen. Tuto kvalitní práci Vám rádi zpřístupňujeme na našich stránkách s přáním, aby Vám přinesla užitek a ucelený vhled do problematiky.

Kniha byla u nás vydána v roce 1996. Kontakt na e-shop vydavatelství: www.krestanskyzivot.cz

Ukázka: “Titovi 2, 3 – 5 je místem, které představuje přímo jakýsi projekt ženské služby a její aktivity. Ženy mají vyučovat jiné ženy jako učitelky dobrého. Velkolepý katechetický projekt, jak mají starší sestry sloužit mladším.” (s. 70)