Před časem jsem narazil na zajímavý článek anglikánského teologa J. I. Packera, který se zamýšlí nad oprávněností a moudrostí ordinace žen do služby starších sboru. Než si článek přečtete, dovolte mi několik poznámek.

  1. Packer píše z pozice anglikána a tudíž jeho pojem “starší – presbyter” není technicky zcela shodný s pojmem staršího sboru, jak ho běžně chápe český evangelikál. Nicméně, podstata tohoto biblického termínu je shodná, což Packer sám uvádí v Dodatku.
  2. V odstavci o kázání žen s autorem nelze souhlasit. Jeho argumentace (“1 Tm byl  psán do situace bez Bible”) je podle mého názoru chybná. Budeme se tím podrobněji zabývat v některém z dalších příspěvků.
  3. Packerovo volání v roce 1991 opravdu vyznělo naprázdno. Byl to už ztracený případ. Packer nebyl vyslyšen, stejně jako před ním v roce 1948 ani C. S. Lewis a mnoho dalších. Dnes již anglikánská církev (a zdaleka nejen ona) postoupila na cestě sexuálního chaosu a odklonu od Písma tak daleko, že otevřeně volá osoby z LGBT a transgenderové komunity do aktivní duchovní služby v církvi pod heslem “radikální křesťanské inkluze”. viz http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2018/june/anglican-diocese-invites-lgbt-people-to-become-priests) C. S. Lewis se toho (naštěstí) nedožil, J. I. Packer ano.
  4. Poučme se z vývoje, kterým prošlo a prochází mnoho sborů a denominací v Západní Evropě a Severní Americe. Velice zajímavá je v tomto směru právě esej C. S. Lewise o ordinaci žen “Kněžky v církvi” z roku 1948. Lewis si také myslel, že se nic moc neděje a že to “nikdo nemyslí vážně”. Hluboce se mýlil. (C. S. Lewis. Bůh na lavici obžalovaných. Praha: Návrat domů, 1997. str. 77 – 89: Kněžky v církvi?)

Přestaňme dělat ženy staršími sborů

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *